Skip to content

LINK 2020 avlyses

Følg oss på sosiale medier i 2020. Vi lover å gi dere oppdateringer og spennende ting digitalt.

Kjære LINK-venn!

Det er trist å meddele av vi må avlyse årets LINK-konferanse.

Det er ikke mulig å avvikle en fysisk konferanse på den måten vi ønsker – innenfor de anbefalte Korona-restriksjonene, og vi satser heller mot LINK 22. – 23. september 2021.

Temaet for 2020 skulle være «Den gode samtalen – verdien av samspillet mellom mennesker» og vi føler oss trygg på at dette også er svært aktuelt i 2021. Planleggingen er allerede igang.

Dette betyr ikke at LINK går inn i skyggen i år. Tvert imot. Vi vil bruke ventetiden til å se på høydepunkter fra tidligere år. Vi ønsker også å få fram de gode historiene som har oppstått i etterkant av LINK – og ikke minst at dere skal bli kjent med våre stolte og viktige samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt om du har en LINK-historie du ønsker å dele med oss

Vi oppfordrer dere til å følge LINK på sosiale medier, dele informasjon og innlegg om LINK i deres nettverk og allerede nå sette av datoene 22. – 23. september 2021 i Alta. Vi gleder oss allerede, håper dere gjør det samme!

Delta på
LINK 2021?

Sett av datoene

22. - 23.
SeptembeR

Påmeldings informasjon kommer vi tilbake til.

NETTVERK

Workshop med Speed-meetings og lunsj

LINK har de siste årene hatt stor suksess med workshopen som arrangeres på morgenen før konferansen starter. Workshopen i 2019 startet med en faglig presentasjon med Stein Markussen fra Nordnorsk lederutvikling. Stein ga oss et kreativt inspirasjonsinnlegg der vi fikk høre hans beste råd om ledelse og hvorfor ledelse er å anse som livslang læring. Deretter fikk deltakerne, gjennom effektive speed-meetings, stiftet nye bekjentskaper med andre gründere, ledere, innledere og offentlige aktører. Workshopen fungerer som et springbrett for nye ideer og samarbeidsmuligheter, og deltakerne får en sosial og uformell start på konferansen.

Eiere:

Hovedsamarbeidspartner:

Samarbeidspartnere: