Vet du om noen som fortjener LINK-prisen 2019, eller er din bedrift en aktuell kandidat? Eierne av Finnmarkskonferansen AS vil belønne gode resultater og samtidig løfte fram suksesshistorier fra Finnmark på konferansen.

LINK-prisen er på 100.000 kr, og vår hovedsamarbeidspartner Innovasjon Norge deler ut prisen under kveldsarrangementet til LINK 18. september 2019.

Bedriftene som nomineres, må:

  1. Ha sunn økonomi
  2. Bidra til å gjøre Finnmark kjent utover regionen
  3. Tenke nytt og gå nye veier

Søknader og nominasjoner sendes til prosjektleder for LINK innen 6. september 2019. Alle innsendte forslag må begrunnes.

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Kunnskapsparken Origo, Ishavskraft og Alta kraftlag) og Innovasjon Norge.

Prisvinner 2018

I 2018 gikk prisen til Geo Nord. Juryens begrunnelse:

Vinneren av LINK-prisen 2018 representerer en stor bransje i en tradisjonsrik næring. Selskapet har en solid posisjon i Nord-Norge. De har en sterk Finnmarksprofil og ønsker at verdiene og utviklingen av selskapet skal ligge igjen i regionen.

Vinneren har stort fokus på utvikling, og er innovativ i sin framgangsmåte for å løse sine kunders utfordringer gjennom stadige nyvinninger og smarte digitale løsninger. I en verden der nettopp digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, har selskapet omfavnet denne utviklingen og jobber aktivt for å gjøre seg selv overflødig ved å gi sine kunder tilgang på nye og enklere løsninger. Resultatet er en virksomhet som tidligere i stor grad var avhengig av fysisk tilstedeværelse, men som i dag løser utfordringene ved hjelp av høyteknologiske og innovative løsninger. Kunden får redusert sine kostnader, samtidig som kvaliteten på utført arbeid øker.

Det juryen legger særlig vekt på er selskapets evne til utnytte teknologisk utvikling og trender til sin fordel, og dermed utvide egen portefølje gjennom kontinuerlig utvikling av nye produkter og tjenester, til bransjens beste. Vinneren av LINK-prisen 2018 setter bokstavelig talt Finnmark nøyaktig på kartert!

LINK og Innovasjon Norge gratulerer med LINK-prisen på kr 100.000!

 

Tidligere prisvinnere: 

2017 – Biotope

2016 – Norway Kingcrab

2015 – Radius Kirkenes

2014 – Karstensen Kuldeteknikk

2013 – Nordlysmat