LINK-prisen

Eierne av Finnmarkskonferansen AS vil belønne gode resultater og samtidig løfte fram suksesshistorier fra Finnmark på konferansen.

Vet du om noen som fortjener LINK-prisen 2020, eller er din bedrift en aktuell kandidat? Eierne av Finnmarkskonferansen AS vil belønne gode resultater og samtidig løfte fram suksesshistorier fra Finnmark på konferansen.

LINK-prisen er på 100.000 kr, og vår hovedsamarbeidspartner Innovasjon Norge deler ut prisen under kveldsarrangementet til LINK 17. september 2020.

Bedriftene som nomineres, må:

  1. Ha sunn økonomi
  2. Bidra til å gjøre Finnmark kjent utover regionen
  3. Tenke nytt og gå nye veier

Søknader og nominasjoner sendes til prosjektleder for LINK innen mandag 7. september 2020. Alle innsendte forslag må begrunnes.

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Kunnskapsparken Origo, Ishavskraft og Alta kraftlag) og Innovasjon Norge.7

Prisvinner 2019: Kimek AS

Juryens begrunnelse:

Vinneren av LINK-prisen 2019 er strategisk plassert på terskelen til Arktis. De representerer et av verdens nordligste verksted i sitt slag og er en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Selskapet er anerkjent for sine tjenester nasjonalt, og ikke minst internasjonalt.

Vinneren har stort fokus på utvikling, og har kommet med innovative løsninger som gjør at de kan konkurrere med store aktører på internasjonal basis og ta en større del av verdikjeden. Selskapet tar pulsen på markedet, er i forkant og tar eierskap til egen utvikling ved å identifisere endringer i markedssituasjonen på et tidlig stadium og gjør nødvendige grep før konkurrentene.

Selskapet er har solid økonomi og kan vise til både omsetnings- og resultatvekst de siste 4 årene. Deres hovedregel er å handle lokalt, der det lar seg gjøre. Av en omsetning på 136 000 000,- i 2018 la bedriften over 70% igjen i lokalsamfunnet. Det er sånn man bygger samfunn!

Juryen legger særlig vekt på selskapets evne til å utvikle sine tjenester og produksjon på en måte som øker deres konkurransekraft. Med lokal forankring og eiere, er selskapet en viktig samfunnsbygger i Sør-Varanger og et selskap som vi har all grunn til å være stolt av!

Vinneren av LINK-prisen 2019 har satt Kirkenes, Finnmark og Norge på kartet som en viktig leverandør til petroleumsindustrien.

LINK og Innovasjon Norge gratulerer med LINK-prisen på kr. 100.000!

Tidligere vinnere:

2018: Geo Nord (Bildet)
2017: Biotope
2016: Norway King Crab
2015: Radius Kirkenes
2014: Karstensen Kuldeteknikk
2013: Nordlysmat